امروز با استفاده از تجربه سه نسل در كنار شما هستيم با نگرشی نو در ارائه بهترين ها برای شما تا شايسته ترين ها را انتخاب كنيد .
ما بر اين باوريم كه هنر هر صنعتی را به كمال می رساند و انتخاب هنرمندانه نمايانگر انديشه نــــاب شماست.

سعید بنکدار تهرانی

   ◊  آدرس : تهران، بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، پاساژ گلشهر، طبقه همکف،  شماره 15، عینک تهرانی

   ◊  تلفن : 02122011569
 

                    ◊ Address: No.15, Golshahr Shopping center, Golshahr Blvd., Afrigha Blvd., Tehran, Iran
                                       Saeed Bonakdar Tehrani, Tehrani  Optic

                    ◊ Tel: +98 (21)220 11 569

 
 
Copyright ©2005-2010 Art in Optic,  Design by Homadesign.com